Het is nu de tijd voor ontschotting van het onderwijs! Aansluiting van sectoren en onderwjjs-programma’s is broodnodig. Dit was de rode draad bij het organiseren van de online studiedag voor de regio Oost op 22 maart 2021. Dertig collega’s van Vakcolleges verzamelden zich online om deel te nemen aan de LVV-studiedag die vanuit Vakcollege Noordoostpolder gepresenteerd werd.

Sjakie in de chocoladefabriek

Herjan Reuten , directeur van Vakcollege Noordoostpolder heette iedereen welkom en gaf uitleg over hoe het onderwijs op dit Vakcollege is vormgegeven. Ondernemend onderwijs voor praktische doeners, voor de profielen Z&W, E&O, BWI en PIE. Leerlingen die praktisch en gericht bezig zijn met hun toekomst en opgeleid willen worden tot een vakman of vakvrouw zijn hier op het juiste adres. Herjan voelt zich net ‘Sjakie in de chocoladefabriek’: Er zijn zoveel mogelijkheden om schotten te doorbreken! Een mooi voorbeeld is de erasmus-uitwisseling met leerlingen binnen Europa. Daarnaast worden bedrijven in toenemende mate op school uitgenodigd om samen te werken aan onderwijs dat bruist! Hij sloot af met een oproep om als Vakcolleges samen op te trekken, best practices te delen en uitdagingen bespreekbaar te maken (wist u al dat we een community hebben op linkedIn? Klik hiernaast om lid te worden).

Geen fabrieksmatige organisatie van het onderwijs

Na de opening nam Rolf Mulder, directeur Hondsrug College en bestuurder van regio Oost, het stokje over met ‘Waarom schotten doorbreken?’ Simpelweg, om meer mogelijk te maken voor onze leerlingen, zij zijn het meer dan waard! Rolf gaf aan: “wij waren één van de eerste Vakcolleges in het land en zijn er nog steeds gek van: het Vakcollege-concept spreekt de kinderen aan en we blijven het met veel enthousiasme doorontwikkelen.” Destijds is hij door ondernemers gewezen op de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is: “het lijkt wel een fabriek bij jullie: Er zijn overal schotten. Schotten tussen vakken, schotten tussen niveaus, schotten tussen scholen: PO, VO, MBO, maar ook tussen VO-scholen onderling.” In eerste instantie vond hij het wat overdreven, maar het  heeft hem wel aan het denken gezet het onderwijs anders te gaan organiseren.

“wij waren één van de eerste Vakcolleges in het land en zijn er nog steeds gek van: het Vakcollege-concept spreekt de kinderen aan en we blijven het met veel enthousiasme doorontwikkelen.”

Aan de hand van onderstaand woordweb nam hij de deelnemers mee in de kansen die ontschotten biedt voor het Vakcollege en beroepsonderwijs in het algemeen:

Hierna startten de twee workshoprondes over de volgende onderwerpen:

  • Doorgaande leerlijn koudetechniek, door Harry Bosscher, accountmanager bedrijfsopleidingen van ROC Friese Poort, i.s.m. Vakcollege NOP
  • Schotten doorbreken binnen HBR, door Pieter van der Luit, CSG Bogerman
  • Schotten doorbreken tussen mbo en vmbo mbo, door Rob Beekmans, ROC Friese Poort
  • Nieuwe Leerweg en schotten doorbreken, door Ineke Munter, voorzitter platform TL
  • Didactische achtergronden STERA project en SEN-app, door Wim Meijnen, projectleider van STERA.

Na afloop van de workshops werd er kort geoogst onder leiding van LVV-adviseur Muriël Daal. Er bleken allerlei nieuwe ideeën te zijn ontstaan. Deze Varieerden van het gezamenlijk ontwikkelen van een module voor aankomende ZZP-ers of een doorlopende leerlijn HBR naar de hogere hotelschool, tot het binnen een week afronden van een keuzevak bij een bedrijf.

Kortom de studiedag heeft de meeste deelnemers geïnspireerd om vooral ook de eigen muurtjes te laten zakken en samen op te trekken in het versterken van het onderwijs. Met dank aan Vakcollege Noordoostpolder voor het digitale gastheerschap!

De presentatie van deze studiedag vindt u hier;  de presentaties van de workshops zijn de vinden op het afgeschermde gedeelte van de website.

Hoe heeft u het ONLINE bijwonen van deze studiedag ervaren?
“Erg fijn, je kunt makkelijk aanschuiven op een “vrije” dag en kan vanuit huis de bijscholing bijwonen. Naast een fysieke bijeenkomst in de toekomst zou ik het fijn vinden dat je online ook de workshops zou kunnen volgen.”