In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Regionale bijeenkomsten
  • Infra- en organisatiestructuur
  • Introductie regionale onderwijsadviseurs
  • Congres Kansrijk vmbo bij Tabor in Hoorn
  • Vakblad Profiel
  • PR materiaal voor Vakcolleges