Na de startbijeenkomst van 20 september is het bestuur voortvarend aan de slag gegaan. Alle Vakcolleges zijn inmiddels ingedeeld in een regio (noord, midden, west en zuid). Spoedig kunt u een uitnodiging verwachten van de onderwijskundig adviseur voor een eerste regionale themabijeenkomst. Ook zullen de afspraken over de collegiale visitaties worden opgestart.

Het regionale directeurenoverleg van de Vakcolleges vindt plaats op de volgende data (klik op de datum voor meer informatie en inschrijven):
Regio Noord – 04-11-2016
Regio Midden – 11-11-2016
Regio West – 18-11-2016
Regio Zuid – 25-11-2016

 

Klik hier voor meer informatie en de indeling in regio’s