Op maandag 11 oktober vond de eerste diploma-uitreiking plaats van de doorlopende leerroute vmbo-mbo. Dit is een nieuwe samenwerking tussen het Teylingen College KTS (Vakcollege)  in Voorhout en mboRijnland, Leiden. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats op de KTS en was niet alleen een bijzonder moment voor de studenten.

Tien studenten ontvingen het mbo-diploma niveau 2. Twee diploma’s Constructiewerker en acht diploma’s Uitvoerend bakker en Kok werden onder het genot van een hapje en een drankje aan de trotse studenten overhandigd. Gijs Vlieland, directeur van het MBO College Dienstverlening bij mboRijnland, ontving een ingelijste afbeelding met daarop alle geslaagden.

Primeur en heel bijzonder

De afgelopen twee jaar hebben de bakkers en koks in hun vertrouwde omgeving les gehad van KTS-docenten. Voor de technische studenten gold dat zij de opleiding in één jaar konden afronden op de KTS. Dit was een primeur en heel bijzonder, want het is niet eerder voorgekomen dat er constructiewerkers les krijgen op een school als de KTS. Alle studenten liepen elke week twee dagen stage en maakten ook vast kennis met mboRijnland, waar ze, na het behalen van hun diploma, een mbo niveau 3-opleiding kunnen gaan volgen.

Het doel van de doorlopende leerroute is het opleiden van studenten in een vertrouwde omgeving, waardoor zij eerder kunnen doorstromen naar mbo niveau 3. De mbo niveau 2-opleiding op de KTS biedt studenten de mogelijkheid om de overgang naar een grote mbo-school uit te stellen. De klassen zijn klein en studenten kunnen extra ondersteuning krijgen als dat nodig is.

Nu de kop eraf is, zegt Adjunct-directeur van de KTS en Teamleider techniek Sebastiaan Baltes: “De technische studenten zijn blij dat zij de opleiding in één jaar hebben kunnen afronden en de KTS is verheugd over de goede samenwerking met mboRijnland.” Momenteel volgen dertien studenten de technische mbo-opleidingen van de KTS in samenwerking met mboRijnland. Dit studiejaar is er ook een doorlopende leerroute gestart voor de mbo niveau 2-opleiding Monteur elektrotechnische installaties.”

Ook niveau 2-opleiding Uitvoerend bakker en Kok op KTS-Teylingen

Ook voor Arjan Houwaart, Teamleider van de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie, was deze avond een belangrijk moment. Enkele jaren geleden werd er gestart met een pilot bij de koks waarbij de studenten na het eerste leerjaar van mbo niveau 2 op de KTS hun opleiding vervolgden bij mboRijnland. Nu, twee jaar later, is de samenwerking zo verfijnd dat de leerlingen hun volledige mbo niveau 2-opleiding op de KTS hebben kunnen afronden. Inmiddels zijn er weer twee nieuwe groepen gestart met hun mbo niveau 2-opleiding Uitvoerend bakker en Kok; achttien studenten in leerjaar 1 en dertien studenten in leerjaar 2.

Arjan Houwaart: “Het succes van de doorlopende leerroute vmbo-mbo is ontstaan door de drie pijlers: KTS, mboRijnland en het regionale bedrijfsleven”.

Alle opleidingen zijn BOL-opleidingen. BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Dit betekent dat studenten het grootste deel van de opleiding op school doorbrengen, maar ook stage lopen om praktijkervaring op te doen.

Artikel Leidsch Dagblad ‘mbo en vmbo samen in actie tegen schooluitval’
Naar aanleiding van de eerste gediplomeerden verscheen ook een artikel in het Leidsch Dagblad.

Je leest het artikel, geschreven door Paul van der Kooij, hier.

Met dank aan Mandy van de Wall-Melse van Teylingen KTS voor het beschikbaar stellen van het artikel.