Bij Vakcollege Eindhoven had het team Techniek de behoefte om het curriculum van leerjaar 1 en 2 tegen het licht te houden. Welke lesbrieven en opdrachten bieden we aan bij de vakken Techniek & Vakmanschap en Technologie & Wetenschap en wat is de onderlinge samenhang? Zoals teamleider Mitchell Anastacia het formuleert: “De ‘kurk’ Vakcollege waar onze school al jaren op drijft, heeft weer eens aandacht nodig”. Adviseur Ineke Veerkamp van de LVV werd gevraagd dit traject te begeleiden.

Na een rit door een besneeuwd landschap, kwamen we op een woensdagmorgen corona-proof bijeen. Mitchell hield een motiverend betoog waarin samenwerking, eigenaarschap en liefde voor het vak en vooral De LEERLING centraal stonden.

Daarna volgde Ineke met een presentatie over de onderwijskundige uitgangspunten van het concept ‘leren door doen’ met de startvraag: Wat betekent dit concept voor jou? Waarop Ivo aangeeft:

“Volgens mij moeten leerlingen eerst denken, en dan pas doen!”

De spijker op z’n kop! Voor Mario zijn de vaktechnische vaardigheden en de oog-hand-coördinatie belangrijk. David geeft aan dat leerlingen cyclisch werken van idee tot product en daarop reflecteren.

Al pratend kwamen de diverse uitgangspunten voorbij. Opvallend is dat dit team op zoek is naar net dat beetje extra! Wanneer een leerling een voet van een lamp ontwerpt die door de materiaalkeuze niet in het lokaal gemaakt kan worden, wat doe je dan? Manoeuvreer je deze leerling naar een plan B of stimuleer je dat hij/zij contact zoekt met een bedrijf waar deze voet wel gemaakt kan worden? Hoe inspirerend is het als een leerling met eigen ogen op locatie kan zien bij hoe dat productieproces verloopt en daarbij uitleg krijgt van de vakman of -vrouw? Vakcollege Eindhoven heeft met gelden voor Sterk Techniek Onderwijs extra instructeurs aangenomen én een bestelbusje aangeschaft genaamd “Vakcollege on tour”, met als doel om in kleine groepjes bedrijven te bezoeken.

Aan de slag met het leerplan

Docenten hadden van te voren een selectie gemaakt van lesbrieven. Maar daarmee heb je nog geen leerplan. Aan de hand van een exceldocument doorlopen we de deelstappen. Bij het onderdeel ‘wat wil je aanleren’ blijkt de metadata-file handig van pas te komen. Hierin staat aangegeven welke eindtermen uit de examenprogramma’s in de lesbrieven zijn verwerkt. De achterliggende gedachte is dat eindtermen van de bovenbouw indalen in de onderbouw zodat er een doorlopende leerroute ontstaat.  In het onderdeel ‘leerplan’ plaatsen de docenten de lesbrieven op volgorde, en denken ze tegelijkertijd na over vakintegratie, passende bedrijfsbezoeken of gastlessen en de differentiatie-mogelijkheden.

Werk aan de winkel dus om het leerplan verder in te vullen. Na de voorjaarsvakantie pakken we draad weer op en bekijken we de samenhang in het geheel.

Een nuttige en inspirerende ochtend! Bij het verlaten van de school zijn er jongens een sneeuwballen-gevecht aan het houden. Enigszins op mijn hoede hoor ik “Wel oppassen voor die mevrouw, hoor!”

Ook aan het werk met uw curriculum?

Op de website vindt u in de map ‘hulpmiddelen’ tal van handige documenten voor curriculumontwikkeling zoals de Vakrouteplanner en de hierboven genoemde metadata-file met koppeling eindtermen. In de Vakrouteplanner staat stap voor stap aangegeven hoe u van grof ontwerp naar concrete les komt.

Wist u dat de lesbrieven behalve in PDF tegenwoordig ook in Word zijn weergegeven, zodat u ze desgewenst kunt aanpassen? Uw school beschikt over een wachtwoord om dit besloten deel van de website te bezoeken.

Het format voor het leerplan waarmee Vakcollege Eindhoven aan de slag gaat vindt u hier.