Beste Collega’s,

We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde en vooral positieve startbijeenkomst van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges.

Een volle zaal, ruim 30 vakcolleges waren vertegenwoordigd met 44 deelnemers.

Instemming heeft plaatsgevonden aangaande de ambitie, de doelen, de kernwaarden en het contributiemodel van de vereniging.  Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het echt een vereniging wordt van, voor en door scholen, waardoor u zelf eigenaar wordt van de uitwerking van verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de vakroute in de vakcolleges.

Meer informatie:
Doelen en kerntaken van de Landelijke Vereniging van Vakcollege
– Kernwaarden Kwaliteitsmonitor
– Service, dienstverlening en tarieven
– Presentatie startbijeenkomst

Tevens is de samenwerking met de Stichting Consortium Beroepsonderwijs uiteen gezet, waardoor het mede mogelijk is geworden om een infrastructuur uit te werken voor de vereniging.

De komende periode zullen we vanuit de vereniging de organisatiestructuur verder opzetten. Alle Vakcolleges worden ingedeeld in een regio voor de themabijeenkomsten. Tevens zullen we Vakcolleges koppelen aan elkaar voor de collegiale consultatie. De organisatie neemt de vereniging voor zijn rekening. Zoals gisteren aangegeven is de nieuwe website voor de landelijke vereniging al in de lucht: www.hetvakcollege.nl. Voor meer informatie verwijs ik u naar deze website.

Dank voor uw aanwezigheid en inbreng tijdens de startbijeenkomst, we gaan met elkaar aan de slag om er een sterke vereniging van te maken met veel volume in het onderwijsveld.

Met vriendelijke groet,

Johan van de Grift
Kwartiermaker LVV
Tel 06-48594142
Email jvandegrift@consortiumbo.nl
Maandag, dinsdag, woensdag