Wat was het plezierig om na een jaar van vooral online contact elkaar in juni weer fysiek te ontmoeten! Met elkaar evalueerden we het schooljaar en als vanzelf kwamen de nieuwe ideeën opborrelen.

We inventariseerden of de activiteiten van het afgelopen jaar  ‘geland’ zijn bij de aangesloten scholen. Dit schooljaar zijn er 9 online kennisdelingen georganiseerd over bijvoorbeeld aansluiting vmbo-mbo, hybride leren, SEN-app of innovatie. Daarnaast hebben een zestal trainingen en ondersteuningstrajecten plaatsgevonden. In de bijlage vindt u een overzicht van het aantal aanmeldingen/deelnemers per aangesloten school.

Zoals u heeft kunnen lezen is er met de transitie naar een netwerkorganisatie ook een wijziging in de bezetting. Ineke Veerkamp (rechts op de foto) blijft coördinator en zal het aanspreekpunt zijn voor alle Vakcolleges. Muriel Daal en  Matthijs Scheer (links op de foto) verzorgen online kennisdelingen en trainingen. Rita van Valkengoed en Johan van de Grift blijven respectievelijk management-assistent en adviseur.

We wensen u veel succes deze laatste periode en alvast een fijne vakantie! 

In de bijlage: Even in de achteruitkijkspiegel