Dat was het statement tijdens de goed bezochte online belangenbehartiging op 24 januari over de ontwikkeling van de Nieuwe Leerweg. Middels dit artikel roepen we u op te reageren via de vragenlijst als u onze zorgen deelt (zie verderop de link). De Landelijke Vereniging van Vakcolleges is een groot voorstander van het toevoegen van de praktijk aan de Theoretische Leerweg. Waar we ons echter zorgen over maken is over onderstaande 3 vragen:

  • Willen we de inhoud van de huidige gemengde leerweg-beroepsvoorbereidende component handhaven (profiel- en keuzevakken)?
  • Wat zijn voor- en nadelen van de verhouding in vakken 5+1(praktijkcomponent) versus 6 +1 (praktijkcomponent)?
  • Ontstaat er met de ontwikkeling van NLW een tweedeling in het beroepsgericht onderwijs (aan de ene kant basis/kader en aan de andere kant de Nieuwe Leerweg)?

Stef Macke, directeur van Vakcollege en Techmavo Tabor d’Ampte heeft tijdens de bijeenkomst zijn argumenten verwoord waarna er ruimte was te reageren. Zo maakte Wiebe Terpstra, directeur Techniek ROC Horizon College, duidelijk dat hij met de huidige ontwikkelde (meer algemeen geformuleerde praktijkcomponenten) de doorlopende leerroutes in gevaar ziet komen die nu in het kader van Sterk Techniek Onderwijs ontwikkeld worden.

Wat is voor de leerlingen het beste?

Bas Kessels van Dendron Vakcollege vraagt zich af of deze ontwikkeling goed is voor de leerlingen:

“Ik ben sterk van mening dat de huidige niet licentie vrije beroepsvoorbereidende profielen (voor ons PIE en BWI) zeker onderdeel uit moeten maken van de aan te bieden praktijkgerichte programma’s. Op brede scholen waar ze ook beroepsvoorbereidende profielen aanbieden, zoals bij ons op het Dendron en veel andere Vakcolleges, moeten deze profielen bij de invoering van de nieuwe leerweg centraal staan! Dit is en blijft de kracht van ons vmbo-onderwijs. Met de Nieuwe Leerweg kunnen we zo ook de huidige T-leerlingen de mogelijkheid bieden om zich te oriënteren binnen deze mooie profielen.”

Jan van Nierop van Stichting Platforms VMBO kon de aanwezigen bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond de Nieuwe Leerweg. Hij was kritisch op de manier waarop de praktijkcomponent is geformuleerd: Bij de praktijkcomponent lijkt het voor een groot deel te gaan over “hoe” er geleerd moet worden; bij de beroepsgerichte profiel- en keuzevakken daarentegen gaat het ook om concrete vakvaardigheden. Jan van Nierop:

“Het organiseren van een activiteit in het verzorgingstehuis is toch echt wat anders dan de daadwerkelijke de zorg verrichten aan het bed! Slechts 10% van de vmbo-t leerlingen gaat naar de havo, laten we ons in het beleid vooral ook richten op de 90% die doorstroomt naar een beroepsopleiding op het mbo.“

Oproep: vul de vragenlijst in!

Het is goed om onze stem als Vakcolleges duidelijk te laten klinken. We horen graag per omgaande uw mening door het invullen van een vragenlijst zodat we actie kunnen ondernemen richting OCW! U kunt eenvoudig opties aanklikken op de 3 hoofdvragen en desgewenst uw onderbouwing invullen. Mede op basis van uw input zal het bestuur van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges een manifest opstellen voor OCW.
Klik hier voor het invullen van de vragenlijst (ook voor niet-Vakcolleges).

Meer weten?

Zie het artikel over het gesprek met OCW door Stef Macke, Johan Dekker (directeuren Vakcolleges) en Wiebe Terpstra (directeur Techniek ROC Horizon College), zij zullen deze gesprekken continueren. De informatie over de NLW, vindt u hier, de powerpoint van de online bijeenkomst van 24 januari vindt u hier.