Welke goede voorbeelden van Vakmavo/Techmavo/Vakhavo zijn er bij andere Vakcolleges? Hoe komt u tot een goede invoering van Vakhavo / Techmavo dan wel Vakhavo? Hoe geven wij concrete invulling aan het curriculum? Antwoorden op deze vragen kwamen aan bod in de online kennisdeling op een zonnige middag in april.

Adviseur Muriël Daal had drie scholen bereid gevonden hun kennis te delen over het ontwikkelproces en de dagelijkse praktijk. Deze scholen ondervinden aan den lijve dat het beproefde concept van Vakcolleges ook van meerwaarde is voor de gemengde leerweg/nieuwe leerweg of de havo. Wist u trouwens dat behalve De Nieuwe Leerweg ook het Havo-platform een praktijkcomponent ontwikkelt: HavoP. Meer informatie vindt u in de Brochure HavoP – Havoplatform.

Techmavo op Tabor d’Ampte

Vincent Swier beet het spits af en lichtte aan de hand van bovenstaand plaatje toe hoe de Techmavo op Tabor d’Ampte is vorm gegeven.

Hij pleitte ervoor gewoon te starten, de docent veel speelruimte te geven en de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Hij vertelde hoe een technische opdracht om een autootje te ontwerpen uiteindelijk uitmondde in een zeepkistenrace op het schoolplein! Leren en plezier gaan hand in hand. Verder gaf hij aan dat het cruciaal is om het management in een vroeg stadium erbij te betrekken, zodat het proces in een versnelling kan komen.

RTTI bij Vakmavo en Vakhavo op Gomaris

Tineke Mooibroek vertelde over Vakmavo en Vakhavo op het Gomariscollege. Leerlingen zitten gezamenlijk in een tweejarige brugklas en aan de hand van RTTI stromen zij komend jaar uit in het derde jaar van Vakmavo danwel Vakhavo. Meer hierover in dit artikel.

Tineke Mooibroek van Gomaris: “De combinatie van theorie en praktijk is een recept voor een succesvolle schoolloopbaan.”

Zij bieden de profielen PIE, BWI, E&O en Z&W aan. De winst voor de leerlingen en de school is een onderscheidende en aantrekkelijke mavo- / havo-route met de kernmerken:

  • Meer afwisseling en praktijk vanaf klas 1
  • Meer keuzemogelijkheden
  • Gericht op de toekomst van onze leerlingen
  • Een duidelijke lijn van klas 1 naar klas 4 en 5
  • LOB beter in beeld
  • Een doorlopende lijn naar het mbo/hbo
  • Ook een goede doorloop voor de mavo-leerlingen die in aanmerking komen voor de havo

De samenwerking met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven is nog een aandachtspunt. De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat een goede relatie met de buitenwereld onontbeerlijk is om een Vakmavo en/of Vakhavo vorm te geven.

Curriculair spinnenweb bij Vakcollege Maarsbergen

René Bakker sloot af met de wijze waarop zij op Vakcollege Maarsbergen curriculum-ontwikkeling voor de Tech-havo hebben aangepakt. Aan de hand van het curriculaire spinnenweb van SLO lichtte hij hun keuzes over onder andere project-onderwijs en 21-eeuwse vaardigheden toe. Zijn advies:

“Investeer in intervisie onder docenten; de havo-doelgroep vraagt ander (meer coachend) gedrag van de docenten!”

Het praktijkgericht programma ziet er momenteel als volgt uit:

Klas 1:                  Lesbrieven van het Vakcollege (aangepast door de docenten), lesbrieven geschreven door docenten,

uitwisseling andere scholen

Klas 2:                  Gebruik methodes GL-profielen van Techniek: (PIE, BWI, M&T)

Klas 3 – 5:           Steeds meer projectvorm; iets ontwikkelen/maken, steeds meer samenwerking met bedrijfsleven

In de bovenbouw zal de stage, de praktijkcomponent en het sectorwerkstuk aan elkaar worden verbonden. Doel is uiteindelijk een goede aansluiting op het hbo!

Tot slot

Bij deze drie scholen was de input van zowel leerlingen als ouders een essentieel onderdeel van het succes!

Helaas begon de tijd te dringen. Conciërges werden hier en daar onrustig bij de circa 25 deelnemers die verspreid over het land ingelogd waren. Enthousiaste reacties ter afsluiting:

“Ik ga met mijn afdelingsmanager overleggen!”

“Bedankt voor alle informatie. Het is wel heel mooi dat we deze groep leerlingen zo ten dienste kunnen zijn.”

“Ik ga op zoek naar meer uren praktijk”