Bent op bezig om het onderwijskundig concept van uw Vakcollege/ Vakmavo of Vakhavo tegen het licht te houden? Of wilt u het concept beter borgen in uw organisatie? LVV beschikt over beleidsdocumenten die u kunt benutten voor uw school.

U kunt hierbij denken aan:

 • Onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute
 • Kernwaarden & kerneigenschappen voor Vakcolleges/Vakmavo’s/Vakhavo’s
 • Vakrouteplanner

De onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute

Dit document biedt Vakcolleges, samen met de geldende wet- en regelgeving, het kader voor het ontwikkelen en onderhouden van een leerplan voor de Vakroute. Ook de leermiddelen en hulpdocumenten die de Landelijke Vereniging van Vakcolleges aanbiedt, zijn gebaseerd op de onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute. In het kort:

 1. Vakroute: voor leerlingen met praktisch talent
 2. Vakroute: in fasen richting diploma en beroep
 3. Vakroute: geïntegreerd onderwijs
 4. Vakroute: leren van en in beroepspraktijk
 5. Vakroute: ruimte voor maatwerk
 6. Vakroute: talent waarderen en stimuleren

De uitwerking treft u aan in dit document: 20220118 Onderwijskundige uitgangspunten

Kernwaarden & kerneigenschappen voor Vakcolleges/Vakmavo’s/Vakhavo’s

Dit document kunt u inzetten als een kwaliteitsmonitor voor uw onderwijs: Ga erover met uw team in gesprek en zoek met elkaar naar verbeterpunten.

De uitwerking van de kernwaarden en kerneigenschappen treft u aan in dit document: 20220318 Kernwaarden en kerneigenschappen LVV

Vakrouteplanner

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft de vakrouteplanner ontwikkeld waarmee Vakcolleges/ vakmavo’s antwoorden op kernvragen systematisch in kaart kunnen brengen:

 • Welke ambitie(s) heeft mijn Vakcollege/ Vakmavo en waarom?
 • Wat betekent dat voor de Vakroutes die ik aanbied?
 • Hoe realiseer ik mijn ambities?

Aan de hand van de Vakrouteplanner kunnen docenten, projectleiders en management met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Waar ga je als Vakcollege/ Vakmavo voor? Grijpen we de vernieuwing aan om bepaalde zaken bij te stellen of gaan we herontwerpen? Hiervoor doorlopen ze het bijgaande stappenplan.

De uitgewerkte stappen met allerlei deelvragen vindt u hier: 20220216 vakrouteplanner LVV Vakcollege & Vakmavo

Alles overzichtelijk op een rijtje

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er nog meer aan hulpmiddelen beschikbaar is op de website van de LVV? Raadpleeg dan dit overzicht.

20220318_overzicht hulpmiddelen leren door doen

De website is voor scholen te benaderen via =>

http://hetvakcollege.nl/[naam van je eigen Vakcollege invullen] =>

Daarna het wachtwoord opgeven [kunt u opvragen bij de projectleider of anders bij rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl].

Hierna kunt u inloggen.

U heeft mogelijk vernomen dat LVV aan het eind van dit schooljaar stopt met de dienstverlening/kennisdeling, maar wel verder gaat met de belangenbehartiging; de website zal echter blijven bestaan en wordt de komende drie jaar nog onderhouden.

“Ik wist niet dat er zoveel achtergrondinformatie over het Vakcollege-concept beschikbaar was! Had ik dat maar eerder geweten!”